1 Milyon 200 Bin konuta doğru

1 Milyon 200 Bin konuta doğru

81 ilde 3.365 şantiyede 767.334 konut rakamına ulaştık.

Üretilen konutların 651.290’ı (%85,63) sosyal konut niteliğindedir.

Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 900 bin kişilik istihdam sağladık.

595.449 konutu teslim ettik.

Yapım ve proje işleri aşamalarında 90 milyar TL’lik 5.664 ihale
sonuçlandırdık.

Çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 55 milyon metrekare yeşil alan
düzenlemeleri yaptık.

20 milyon adet ağaç dikimi ve çalı peyzajı yapılmaktadır.

Tescilli taşınmaz kültür varlıkları için 72 Milyon TL kredi açtık, 505 tescilli
kültür varlığımızın onarımını bitirdik.

19.579 şehit ve vazife malulü ailemize yaklaşık 636 milyon TL’lik faizsiz
konut kredisi sağladık.