2023 yılında eğitim dışında öğrenci kalmayacak

2023 yılında eğitim dışında öğrenci kalmayacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde net okullaşma oranı 0 olacaktır.

Özel okulların teşvik sistemi devam edecektir.

Hayat boyu öğrenmeye katılım ’e çıkarılacaktır.

2023 de devamsızlık ve okul terkleri en aza indirilecektir.

30-34 yaş grubu içerisinde yükseköğretim mezunu oranı %40 yükseltilecektir.

Uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılan öğrenci sayısı 40.000’e yükseltilecektir.