AB Normlarında iş sağlığı ve güvenliği

AB Normlarında iş sağlığı ve güvenliği

ÇALIŞANLARIMIZA AB NORMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için gerekli idari düzenlemeleri ortaya koyan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ve Eylem Planı Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi tarafından kabul edildi.