Adalet hizmetlerindeki gelişmeler

Adalet hizmetlerindeki gelişmeler

REFORM ALANLARIMIZ

• Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat • İnsan Kaynakları ve Mahkemeler Teşkilatı • Fiziki ve Teknolojik Altyapı • Ceza İnfaz Sistemi

ADALET REFORMUNUN AMAÇLARI

• Yargı Süreçlerinin Makul Sürede Sonuçlandırılmasının Sağlanması • Hak Arama Yollarının Güçlendirilmesi • İnsan Hakları Uygulamalarının Geliştirilmesi