Adım adım Adalet Reformu

Adım adım Adalet Reformu

HEYECAN VE SABIRLA HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRECEK VE DEMOKRASİMİZİN STANDARTLARINI YÜKSELTECEK ADIMLAR ATTIK

CUMHURİYETİMİZİN HUKUK DEVLETİ VASFINI GÜÇLENDİRMEK MAKSADIYLA

Anayasa başta olmak üzere pek çok kanunda önemli değişiklikler yaptık.

Her şey hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için,
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınmasını anayasal kural haline getirdik.

Esas olan vatandaşlarımızın güvenliği,
Kişisel kaygılara son vermek için vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunmasını anayasal bir hak olarak ilk defa düzenledik.