Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması

Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması

Aile toplumun temelidir. Sosyal istikrar ve güvenin korunması aile yapısının sağlamlığına bağlıdır. Aidiyet ve sorumluluk bilinci başta olmak üzere, merhamet, fedakarlık, hoşgörü ve paylaşma gibi değerlerin gençlere aktarılmasında, ortak değerlerimizin geleceğe taşınmasında ailelerimiz ikamesi olmayan fonksiyonları icra etmektedirler. Sorunlar karşısında bireylerin destek aldığı ve kendisine sığındığı ilk yapı yine aile ve ailenin merkezde olduğu çevredir. Ancak çeşitli sebeplerle ortaya çıkan sorunlar ve zorluklar ailelerimizi ve bireyleri çözüm bulmada yetersiz ve desteğe muhtaç hale getirmektedir.

Bu nedenle Ailenin korunması ve aile değerlerinin desteklenmesi sosyal politikalarımızın temel önceliğidir. Ak parti iktidarları döneminde ülkemiz sosyal politikalarda büyük gelişmeler yaşamıştır. Uyguladığımız yardım ve hizmet programlarıyla ailelerimize ve vatandaşlarımıza yalnız ve sahipsiz olmadıklarını gösterdik. Aileyi merkeze alan politikalarımızla uyguladığımız sosyal yardım ve hizmet programlarıyla birçok aileyi dağılmaktan, zorluklar karşısında çaresiz kalmaktan kurtardık. Sağlıktan eğitime, yoksullukla mücadeleden istihdama, engelli ve yaşlı aile üyelerinin bakımından kurumsal hizmet sunumuna kadar çok sayıda programı hayata geçirerek ailelerimiz destekliyoruz. Ailelerimizin korunması ve desteklenmesi amacıyla yeni programları uygulamaya koymaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede; üç yeni programı daha ülkemize kazandırıyoruz. Hazırladığımız kanun tasarısının TBMM tarafından uygun görülüp Kabul edilmesiyle ailelerimize ve yuva kurmak isteyen gençlerimize yönelik olarak; “Doğum Yardımı”, “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı” ve “Konut Tasarruf Hesabı” programlarını hayata geçiriyoruz.

Memurlara ödenen “Doğum Yardımı”nın kapsamı genişletilerek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri dahil doğum yapan tüm annelerimize ( babanın Türk vatandaşı olması durumunda babaya) ilk bebekleri için 300 TL, ikinci bebekleri için 400 TL, üçüncü ve sonraki her bir bebekleri için 600 TL destek verilecektir.

Yuva kurmayı düşünen gençlerimiz için “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı” adı altında yeni bir program başlatılmaktadır. Bu hesapta vatandaşlarımızın biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlayarak evlenmek isteyen gençlerimize azami 5.000 TL yardım yapılacaktır.

Bununla birlikte maddi imkansızlıklar sebebiyle şimdiye kadar konut sahibi olamamış ailelerimizin ilk defa ev sahibi olmaları için “Konut Tasarruf Hesabı” başlatılacaktır. Bu tasarruf hesabında paralarını biriktiren vatandaşlarımıza devlet tarafından azami 15.000 TL tutarında bir katkı yapılacaktır.

Ayrıca; toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanan hak sahiplerini taşıyan özel işletmelere bu hizmetlerinin karşılığı olarak mali destek uygulamasına başlıyoruz. Bu çerçevede; Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren ulaşım aracı işletmecilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacaktır.