Ambalaj atıklarının %50’sini geri kazanıyoruz

Ambalaj atıklarının %50’sini geri kazanıyoruz

Ambalaj atıkları lisanslı toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesisi sayısını, 28’den 954’e çıkararak, ambalaj atıklarının %50’sinin geri kazanımı sağlanmaktadır. 

GERİ KAZANILAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI (ton) 

2002: 130.000 

2014: 2.400.000 

ATIK GERİ KAZANIMI İSTİHDAMA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR 

2002 yılında 46 geri kazanım tesisinde yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilmiş ve geri kazanım faaliyetleri sonucu 62 Milyon TL katma değer sağlanmış iken, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılan toplam 2.057 GERİ KAZANIM TESİSİNDE 60 bin kişi istihdam edilmiş ve geri kazanım faaliyetleri sonucu sağlanan KATMA DEğER yıllık 2,5 Milyar TL’yi aşmıştır.

Sanayi tesislerinde ortaya çıkan tehlikeli atıklar ekonomiye geri kazandırılıyor. Tehlikeli atık geri kazanım tesisi sayısı 2002 yılında 18 iken, bu sayı bugün 283’e ulaşmıştır.