AR-GE destek programları

AR-GE destek programları

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

2002’de iki adet Teknoloji Geliştirme Bölgemiz varken bugün bu sayıyı 59’a çıkardık, üniversite ile sanayiyi buluşturduk. Akademisyenlerimizin buluşları toplumsal refahımızın destekleyicisi oldu. Onlar büyüdü ülkemiz kazandı.

Ülkemizin 40 ayrı ilinde kurduğumuz 59 adet teknoloji geliştirme bölgesinde 30 bin’e yakın nitelikli Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. Bu bölgelerde halen 7 bin’e yakın Ar- Ge Projesi yürütülmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine, 2004 yılından bugüne kadar 203.614.571,00 TL ödenek kullandırılmıştır.

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEK PROGRAMI

Ülkemizde ilk defa Gençlerin Yenilikçi fikirlerini destekledik. Son 5 yılda 1300’den fazla gencimizin yeni fikrini filizlendirebilmek için her birine 100 bin TL destek verdik. Fikirler buluşa, buluşlar ürüne dönüştü hep beraber kazandık.

AR-GE MERKEZLERİ

Özel sektörümüzü Ar-Ge Merkezleri ile destekledik. Birkaç büyük firmamızda yapılan Ar-Ge faaliyetlerini 171’e varan firmaya yaydık. Özel sektörümüzü küresel rekabete hazırladık.

Ar-Ge Merkezlerimizde 21 bin Ar-Ge personeli istihdam edilmekte ve 4 bine yakın proje üzerinde çalışılmaktadır.

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Geliştirilen her teknolojik ürün sosyal ve ekonomik katma değere dönüşsün diye ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama desteği verdik. Ürününü geliştiren girişimcilerimiz dünya pazarlarında yer alsın diye fuar desteği veriyoruz.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Amacımız Ar-Ge’nin ticarileşmesi, yüksek teknolojili şirketlerin ortaya çıkması ve büyümesini sağlamaktır.
Fikirden üretime kadar zincirin her halkasını destekliyoruz. Ülkemizde ilk defa bu sene teknolojik ürünün yatırımına yüzde 50’ye varan (10 Milyona kadar) hibe desteği veriyoruz. Fikirler yatırıma dönüşüyor, ülkemiz kalkınıyor.

SAN-TEZ PROGRAMI

Toplumsal kalkınmaya katkısı olacak her yeni proje değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar desteklenmektedir. Sen yenilikçi fikrini projeye dönüştür, biz destekleyelim.Üniversitelere yapılan yayınlar raflarda kalmasın, sanayiye katkı versin diye üniversite sanayi ortaklığında hazırlanan projeleri destekliyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini güçlendirip teknolojimizi yenileyerek, hızlı ve yaygın sanayileşmeyi başaracağız. Teknolojik çaba içine giren herkesin

KAMU ALIMLARI

Ar-Ge desteklerimizle teknoloji tabanlı firmalar kuruyoruz. Kamu alımları yoluyla büyütüyoruz. Hedefimiz küresel firmalar, küresel markalar çıkarmak. Teknolojik ürün üretiminin önünü açıyoruz. Yatırımını, tanıtımını, pazarlamasını destekliyoruz. İhalelere girmesini kolaylaştırıyor, yüzde 15’e varan fiyat avantajı sağlıyoruz.
Bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve katma değerli ürüne dönüştüren herkes bizi yanında bulacak. Her türlü desteğimiz onunla olacak, o dünyaya satacak hep beraber Türkiye kazanacak.

ETKİ ANALİZLERİ

Kamunun verdiği Ar-Ge desteklerinin performansı ve etki analizlerini yaparak her bir liranın yarattığı katma değeri ölçüyoruz. Bu analizlerin sonuçlarına göre kamu politikalarını gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

Ülkemizin teknolojik düzeyini artırabilmek için üniversite ile sanayinin bir arada ortak çalışmalar yapması kaçınılmazdır. Bunu sürdürülebilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturacak ve daha etkin çalışmalar yapacak strateji belgesini hazırladık ve yol haritasını oluşturduk.