AR-GE ve yenilikçiliği teşvik ediyoruz

AR-GE ve yenilikçiliği teşvik ediyoruz

• Şubat 2014’te 524 sayılı yasa ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yürüten isteklilerin iş deneyimi eksikliğinden dolayı kamu ihalelerine katılamama sorunlarını çözecek hukuki düzenleme yapılmıştır.

• Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri-maddi hakların kiralanması, devri veya satışı katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.

• Ar-Ge, yenilik ve yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların satışından elde edilen kazancın yüzde 50’si gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

• Ar-Ge merkezlerine sağlanan destekler için gereken 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının 30’a kadar indirme ve sektör itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

ARAŞTIRMAYI TEŞVİK EDİYORUZ

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları ile araştırmacılara son 8 yılda, 40 yılda verilen toplam destekten daha fazla destek sağladık. Son 7 yılda yaklaşık 10 bin proje için yaklaşık 3 Milyar TL destek sağladık.