ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı)

ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı)

BAKANLIĞIMIZIN HİZMET SUNUM ANLAYIŞININ BELKEMİĞİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

ASDEP ile; sorun yaşayan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşılması; ulaşılan vatandaşlarımızın kamunun kendileri için sağladığı imkanlar konusunda bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi; yönlendirilen vatandaşlarımızın sorunlarının etkin bir rehberlikle çözülmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu sayede aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

2015 yılında ASDEP’in hayata geçirilebilmesi ve etkin bir biçimde uygulanabilmesi için mobil bilişim altyapısıyla desteklenen ve sahada görev yapacak Sosyal Hizmet Görevlilerinin istihdamları planlanmaktadır. ASDEP’in sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için bilişim altyapısının hazırlanması kritik öneme sahiptir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut veri tabanlarını birbiriyle konuşan sistemler haline getirerek veri ve bilgi paylaşımını arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede sorunları daha kolay tespit ederek daha hızlı çözümler üretebileceğiz.

Ayrıca yazılım aracılığı ile risk haritaları oluşturarak bölgesel nitelikli sosyal politikaları da hayata geçirebileceğiz. Bu çerçevede, çeşitli modülleri içerecek şekilde tasarlanan Aile

Bilgi Sisteminin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

ASDEP projesinin bütün unsurları ile hayata geçmesiyle birlikte, sosyal yardım ve sosyal hizmete muhtaç tüm vatandaşlarımıza ulaşılarak sorunlarının çözülmesi sağlanacak; ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde etkin bir şekilde denetlenebilecektir. Sosyal yardım ve hizmet sunan paydaş kuruluşların
da bu alandaki faaliyetleri izlenebilecektir