Askeri yargının yetki alanını daralttık

Askeri yargının yetki alanını daralttık

4963 sayılı Kanun ile Askeri Ceza Kanunu’nun sivil şahıslara uygulanma alanı daraltılmıştır. 2010 yılında Anayasada askeri yargı ile ilgili olarak yapılan değişiklikle, asker kişilerin anayasal düzeni değiştirme veya darbe suçlarının açıkça sivil mahkemelerde yargılanması sağlanmıştır.