Atık su arıtma hizmeti

Atık su arıtma hizmeti

ATIK SU ARITMA HİZMETİ VERİLEN NÜFUS HIZLA ARTTI

2002 yılında belediye nüfusunun %35’ine atık su arıtma hizmeti verilirken, yaptığımız çalışmalarla 2014 yılında bu oranı %77’ye (yaklaşık 55 Milyon kişi) çıkardık. Atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin %50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında yerel yönetimlere ait 172 adet atıksu arıtma tesisine 2011 yılında 23 Milyon TL, 2012 yılında 212 tesise 27 Milyon TL, 2013 yılında 207 tesise 30,2 Milyon TL, 2014 yılında 225 tesise 30,4 Milyon TL ödeme yapılmıştır. 

Bugün Ülkemizde 10.000 m3 gün üzerinde atık su deşarjı yapan tüm işletmeler ONLINE OLARAK İZLENMEKTEDİR. 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 7/24 İZLENİYOR

Debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan 169 atıksu arıtma tesisinin çıkışında debi, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen ve sıcaklık parametreleri online izlenmektedir.

2015 yılında atıksu izleme sistemimize Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıda Katı Madde (AKM) ve Otomatik Numune Alma cihazı entegre edilecektir. Bu sayede alıcı ortamlara kaçak deşarj yapılmasının ve kirletilmesinin önüne geçilmiş olacaktır.