Aylık yurtiçi burs miktarı katlanarak arttı

Aylık yurtiçi burs miktarı katlanarak arttı

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AYLIK YURTİÇİ BURS MİKTARI KATLANARAK ARTTI

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen aylık yurt içi burs ücreti 2002 yılında öğrenci başına 13,06 TL iken, 2014 yılında 146,30 TL’ye yükseltilmiştir. Böylece 2002 yılına göre yüzde 1020’’lik artış sağlanmıştır.

İlköğretim ve ortaöğretimde burs alan öğrenci sayısı 2002 yılında 94.753 iken, 2014 yılında 243.270 olmuştur.

• Yatılı öğrenciler için, öğrenci başına günlük ödenen yemek ve yatak bedelleri 2002 yılında 1,42 TL iken, 2013 yılında 7,54 TL’ye, 2014 yılında 7,95 TL’ye çıkarılmıştır. 2002 yılına göre yüzde 460’lık artış sağlanmıştır.

• Parasız yatılı öğrencinin 2002 yılı kırtasiye bedeli 31,74 TL iken, 2012 ve 2013 yılında (kitapların ücretsiz verilmesi) 75 TL’ye çıkarılmıştır. 2002 yılına göre 133’lük artış sağlanmıştır.

• Parasız yatılı öğrencinin 2002 yılı giyim bedeli 43 TL iken, 2012 yılında 104 TL’ye, 2013 yılında 110,65 TL’ye çıkarılmıştır. 2002 yılına göre yüzde 157’lik artış sağlanmıştır.

• Yükseköğretimde burs ve kredi miktarı 2002 yılında 45 TL’den 451.550 öğrenciye ödeme yapılırken Kasım 2014 itibari ile aylık kredi ve burs miktarı lisans öğrencileri için 330 TL ’ye, yüksek lisans öğrencileri için 660 TL’ye, doktora öğrencileri için de aylık 990 TL’ ye yükseltilmiştir.

• 2014 yılında kurumlarda kayıtlı her bir engelli birey için 409 TL bireysel ve 115 TL grup eğitimi için ödeme yapılmıştır. 2014 Ekim ayı itibariyle 270.609 engelli birey eğitim almıştır.

• 5378 sayılı Kanun gereğince görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal engelli çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderleri, sosyal güvencesi olsun olmasın, her yıl bütçede belirlenen miktar uyarınca 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. 2006 yılının son altı ayından başlayarak 2014 yılına kadar (Ekim ayı) 8.834.671.436 TL harcama yapılmıştır.

• Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı doğrultusunda son yıllarda özel dershane sayılarında bir azalma eğilimi görülmektedir. 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında açık olan toplam dershane sayısı 4.262, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 4.193, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında 4.099, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 3.961, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 3.858, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 3.579 iken Ocak 2015 tarihi itibariyle bu sayı 3.185’e düşmüştür.