Basın Özgürlüğünü genişlettik

Basın Özgürlüğünü genişlettik

• İlk defa basımevi ve eklentileri ile basın araçlarının suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemeyeceği veya işletmeden alıkonulamayacağını anayasal kural haline getirdik.
• Terörle Mücadele Kanunu gereğince verilen bir eserin yayınlanmadan önce yayınının durdurulması uygulamasına son verdik.
• Geçmişte alınmış binlerce yayın yasaklama, toplama ve el koyma emirlerini kaldırdık ve yasaklanmış, toplanmış ve el konulmuş eserleri hürriyetine kavuşturduk
• İfade hürriyetiyle ilgili suçların tamamına eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz kuralı koyduk ve eleştiri hürriyetini teminat altına aldık.
• Basın yoluyla işlenen suçların soruşturulması, kovuşturulması ve kesinleşmiş cezaları bir defaya mahsus erteledik.