Bilgi toplumuna doğru

Bilgi toplumuna doğru

Ulaştırmanın yanı sıra Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri alanında son 12 yılda çok önemli gelişmeler yaşadık. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin yükseltilmesi ve rekabet gücünün arttırılması hedefi doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik veriyoruz.

Sektör, 2003 yılından itibaren ortalama yüzde 10 civarında büyüdü. 2014 yılında da yüzde 12 civarında büyüyerek 36 Milyar Dolar’a ulaştı. Vatandaşlarımız, AB ortalamasından yaklaşık 3 kat daha düşük ücretlere konuşuyor.

• Genişbant abone sayısında patlama yaşandı. İnternet otobanları ile Türkiye bilgi toplumuna dönüşüyor. 2003’te neredeyse sıfır olan genişbant internet abone sayımız 41 Milyonu aştı.

• 3. Nesil Mobil Telefon abone sayısı uygulamanın başladığı 2009 yılından bu yana artarak 58 Milyonun üzerine çıktı.

• Mobil kapsamada dünyadaki en geniş kapsamaya sahibiz.