Bütçeler Milletin Hizmetinde

Bütçeler Milletin Hizmetinde

Birinci Önceliği Eğitime Verdik.Bütçeden eğitime ayrılan pay ,1

Genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. 2002 yılında tüm eğitim harcamalarına genel bütçeden ayrılan pay %9,4’ten 2015 yılında ,1’e yükselmiştir.

SAĞLIK BÜTÇESİNİ 5,9 KATINA ÇIKARDIK

Sağlıkta erişimin kolaylaşması ve hizmet kalitesinin sürekli olarak artırılması en önemli önceliğimizdir. 2015 yılında kamu sağlık harcamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu ve merkezi yönetim bütçesinde 81 Milyar TL ile en büyük ikinci kaynağı sağlık harcamalarına ayırıyoruz. Böylece 2015 yılında sağlık harcamaları için ayırdığımız kaynağı 2002’ye göre 5,9 katına çıkardık.