ÇED süreci artık elektronik ortamda yürütülüyor

ÇED süreci artık elektronik ortamda yürütülüyor

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLÜYOR

2014 Yılı içerisinde 471 projeye “ÇED Olumlu” kararı verilmiş olup, bu projelerin yatırım bedeli: 152 Milyar TL’dir. 1 Kasım 2013 tarihi itibariyle ÇED sürecindeki tüm iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Uygulama; ÇED alt yapısını güçlendirmekte ve Türkiye’nin çevresel değerlerinin korunması ve yönetilmesinin daha etkin ve verimli olarak yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sisteminin devreye alınmasıyla ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarının kâğıda basılı doküman olarak hazırlanmasına gerek duyulmaması sayesinde, 300 ton kâğıt tasarrufu ile yıllık olarak; 5.100 adet ağaç kesilmesi engellenmiş, 132.000 ton temiz su ve 2.280.000 kWh enerji israf edilmemesi sağlanmış olmaktadır.