Çevre ve şehircilikte 2023 hedeflerimiz

Çevre ve şehircilikte 2023 hedeflerimiz

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm ile toplam 6,5 Milyon birim konutun dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu sayede 2023 yılına daha yaşanabilir çevre ve marka şehirlerle ulaşacağız. 

ÇEVRE KORUMA 

2023 yılına kadar vahşi atık depolama sahalarının tamamı rehabilite edilerek belediyelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza katı atık düzenli depolama hizmetinin verilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, tüm atıklar kaynağında ayrı toplanarak, dönüştürülebilir atıkların tamamının geri kazanılmasını planlıyoruz. Belediyelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza atıksu arıtma hizmetinin verilmesini hedefliyoruz.

Büyükşehirler ile havaalanı, demiryolu, ve karayollarının 2018 yılına kadar, diğer tüm şehirlerin ise 2023 yılına kadar gürültü haritalarının hazırlanmasını planlıyoruz. Çevre Kanunu çerçevesinde izne tabi tesislerin tamamına 2023 yılına kadar çevre izni verilmesini ve bu tesislerin tümünün her yıl denetlenmesini hedefliyoruz. 

MEKÂNSAL PLANLAMA

2023 yılına kadar Ülkemizin tamamını üst ölçekli planlara kavuşturmayı ve kalkınma politikalarına uygun ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal strateji planlarını hazırlamayı hedefliyoruz. 

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

Korunan alanlarda yenilikçi kurum kültürü ile bilimsel, verimli ve etkili yöntemler kullanarak doğa kalitesini arttırmayı ve yönetmeyi hedefliyoruz. 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Kamu veya özel tüm yatırımcıların coğrafi verilere hızlı ve kolay erişimlerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda oluşturulacak sisteme e-devlet kapısından erişilebilecek olup, sistem sayesinde yatırım süreçleri iyileşecek, karar destek süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artacaktır.