Çocuk Adaleti Sistemi

Çocuk Adaleti Sistemi

İlk defa çocukların sahip olması gereken temel hakları ve Devletin çocukları koruma adına çeşitli tedbirler alması gerektiğini Anayasal hüküm haline getirdik, çıkarttığımız yasalarla “ÇOCUK ADALETİ SİSTEMİNİ” oluşturduk.