Çocuk Destek Merkezleri ve ANKA

Çocuk Destek Merkezleri ve ANKA

• Bakanlığımız tarafından suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta risk altında bulunan 11-18 yaş arası çocuklara özgü Çocuk Destek Merkezleri oluşturulmaktadır. Bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini ve diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet verilmektedir.

Bu merkezlerde suç mağduru olan, suça sürüklenen ve sokakta risk altında bulunan; haklarında ilgili mahkeme tarafından korunma kararı verilen çocukların yaşadıkları risk ve travmaların tedavisine yönelik ANKA Psiko-sosyal destek programı geliştirilmiş ve uygulamaya başlanılmıştır.