Darbecileri yargılama yolu açıldı

Darbecileri yargılama yolu açıldı

2010 Anayasa değişikliği ile 1982 Anayasası’nın Geçici 15. maddesi kaldırılmış ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden hayatta olanlar hakkında soruşturma ve yargılama süreçlerinin başlatılması mümkün olmuştur.