Devam eden işler

Devam eden işler

Şehircilik sektöründe 142 adet, içme suyu sektöründe 217 adet, atık su sektöründe 134 adet, üstyapı sektöründe 207 adet ve diğer altyapı sektöründe 416 adet olmak üzere sözleşme bedeli 7 milyar 58 milyon TL olan toplam 1.116 adet iş devam etmektedir.