Dijital Arşiv Projesi (DAP)

Dijital Arşiv Projesi (DAP)

Proje, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme (1007) Programı kapsamında yürütülmektedir. Proje 01 Mart 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu projede;
• Milli olarak geliştirilen Osmanlıca ve Türkçe matbu karakter tanıma (OCR) ve akıllı karakter tanıma (ICR) çalışmaları,
• Belge ontolojisi çalışmaları,
• Yaklaşık 2.595.051 adet belgenin tarama, indeksleme ve kalite kontrol işlemleri yapılarak elektronik ortama aktarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.