e-Devlet uygulamaları

e-Devlet uygulamaları

Önceden fiziksel, kâğıt ortamında yapılan birçok işlem ve uygulama artık elektronik ortamda sigortalı, hak sahipleri, hizmet sunucuları ve paydaşların hizmetine sunulmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Emekliaylıkbilgisi • Emekliaylıkkesinti(EmekliSandığı) • Hizmetbilgisi(SSKveBAĞ-KUR) • İşgöremezliködeme • Ödemegörme(SSKveBAĞ-KUR) • Sağlıkprovizyonsorgulama • GSStescilveprimborcusorgulama • İsteğebağlıemeklisandığıtescilvetahakkukgörüntüleme • SGDPtescilkaydısorgulama • E-borcuyokturvee-ilişiksizlikbelgelerininalınması • Hekimbilgilendirme • 4A/4B/4Cilaçkullanımsüresisorgulama • 4A/4B/4Cmuayenekatkıpayısorgulama • Şahısödemedurumlarıgörüntüleme • Medulaoptikcamveçerçevebilgisisorgulama