Eğitimde yeniliklerimiz

Eğitimde yeniliklerimiz

1. Uzaktan Eğitime Başlandı (Temmuz 2014)

2. Üniversitelerle ortak yüksek lisans programı açılması (Eylül 2014, Hacettepe Üniversitesi, KUDEM; Karabük Üniversitesi, vs)

3. Üniversitelerle işbirliği programlarının yürütülmesi (2013’ten itibaren)

4. Eğitim yelpazesinin çeşitlendirilmesi (2014) 5. Endüstriyel Adaptasyon Eğitim Programı (2014)

TÜM KAMU İÇİN SİBER GÜVENLİK

Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı çerçevesinde TSE, İlgili olduğu Madde 10 ve sorumlu olduğu Madde 12 çerçevesinde Siber Güvenlik Özel Komitesi kurmuş ve kamu ve özel sektör için 30 yeni AR-GE Projesi geliştirmiştir.

SIZMA TESTİ UZMANI “BEYAZ ŞAPKALI HACKER” BELGELENDİRMESİ

Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı çerçevesinde TSE, Sorumlu olduğu madde 12 çerçevesinde Sızma Testi yapan kişi ve firmaların belgelendirmesine yönelik çalışmalarını tamamlamıştır. Bu hususta Sızma Testi İdari ve Teknik Kriterleri yayınlamış ve belgelendirmelere başlanmıştır. Sızma Testi Uzmanı-Beyaz Şapkalı Hackerlar, TSE’nin hazırlamış olduğu eğitim programına katılıp yazılı ve uygulamalı sınavlara (CTF) tabi olmaktadır. Bu hizmeti sağlayabilmek için Enstitü bünyesinde CapturetheFlag (CTF) Laboratuvarı kurulmuştur.