Elektronik ortamda sağlık hizmeti sunan sistem (MEDULA)

Elektronik ortamda sağlık hizmeti sunan sistem (MEDULA)

Sağlık harcamalarının denetim ve kontrolünde önemli rol oynayacak MEDULA (Medikal-Ulak) sistemi 2007 Haziran ayında işletime açılarak 3 bin 85 hastane, 23 bin 699 eczane ve 4 bin 655 optikçi ile on-line işlem yapılmaya başlanmıştır. 3.085 sağlık sunucusuna on-line hizmet veren hastane uygulamaları, günlük ortalama 1.500.000 tedavi onayı vermektedir.
Kullanıcılar ilgili sayfaya https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden ulaşılabilmektedir.