Engellilerin diş tedavilerine sağlanan hizmetler

Engellilerin diş tedavilerine sağlanan hizmetler

% 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sevk şartı kaldırılarak yalnızca sağlık kurulu raporu ile ödenebilmesinin önü açıldı. Dolayısıyla, % 40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavi giderleri, engellilik durumunun belgelenmesi ve sağlık kurulu raporu alınması halinde Kurumca karşılanmaktadır.