Genel bütçeden ayrılan paylar

Genel bütçeden ayrılan paylar

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 189 milyar 535 milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 165 milyar 908 milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.