Güçlü Diaspora

Güçlü Diaspora

Dünyanın her yerinde milyonlarca insanımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmekteyiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız aracılığıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki yabancı düşmanlığı, İslamofobia, Gençlik Daireleri tarafından ellerinden alınan çocuklarımız, aile birleşimi, eğitim gibi çeşitli sıkıntılarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

50 yıllık göç tarihinde ilk defa Türkiye’deki seçimlerde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmelerine imkân sağladık. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hukuki sorunlarının çözümüne destek olmak amacıyla yurtdışındaki genç hukukçularımız için Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Eğitim Programları düzenledik.

Bu kapsamda, 2012-2014 yılları arasında yurtdışında yaşayan yaklaşık 400 hukukçumuza eğitim verdik. Gençlik Dairelerince ailelerinden alınan çocuklar, cezaevlerinde ayrımcı muameleye tabi tutulanlar, hak ihlalleri gibi yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlarda mağdur ailelere destek verdik. Yurtdışında doğup büyüyen ve üniversitede öğrenim gören gençlerimizin öz kültürlerine bağlı kalarak eğitim ve sosyal başarılarını desteklemek amacıyla Yurtdışı Genç Liderler Programını başlattık. Ayrıca, bu gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek ve kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 1.200 gencimizin katılımıyla Gençlik Köprüleri programı düzenledik. Uzun vadeli bir perspektifle, yurtdışındaki gençlerimizin bulundukları ülkelerde eğitim, kültür ve akademik hayatlarını desteklemek amacıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma Destek Bursları vermekteyiz.

Ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan ve ortaöğretimlerinin tamamını yurtdışında bitirmiş olan gençlerimizin yükseköğrenim ücretlerini karşılamaktayız. Dünya genelinde vatandaşlarımızın kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarına; lobicilik, sosyal medya kullanımı ve proje yönetimi gibi konularda eğitimler verdik. Bu eğitimlerle 700 STK temsilcisine ulaştık. Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetler, yayın desteği, araştırma gibi alanlarda 4 yılda 73 farklı ülkede, toplam 547 projeye yaklaşık 53 Milyon TL mali destek sağladık.