Gündelik bakıştan stratejik planlamaya

Gündelik bakıştan stratejik planlamaya

AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TARIM, SOSYAL BİR ALANDAN ÇOK, İKTİSADİ BİR SEKTÖR OLARAK ELE ALINDI. 15 TEMEL KANUN ÇIKARILDI:

• Tarım Strateji Belgesi yayınlandı. (2006-2010) • Tarımın temel sorunlarını çözen kanunlar çıkarıldı.
Tarım Kanunu, Gıda Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Organik Tarım Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu, Tohumculuk Kanunu, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, Bitki Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun, Biyogüvenlik Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Expo 2016 Antalya Kanunu, Mera kanununda değişiklik, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• Tarım Sektörünün Derinlik Analizi yapıldı. (2007) • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-2013 ve 2014-2020) • Kırsal Kalkınma Planları (2010-2013 ve 2014-2018) • Stratejik Planlar –Performans Programları hazırlandı.