Havzalarda izleme çalışmaları

Havzalarda izleme çalışmaları

HAVZALARDA İZLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Ergene, K. Menderes, Gediz, K. Ege, Sakarya ve Susurluk olmak üzere 6 havzada 83 noktada mevsimsel izleme çalışmaları yürütülmektedir. 2002 yılında düzenli havza izleme çalışması bulunmazken, 2015 yılında altı havza toplam 83 noktada düzenli bir izleme sistemi kurulmuştur. 

SANAYİ TESİSLERİNİN BACALARI SÜREKLİ İZLENİYOR

2002 Yılında herhangi bir Sanayi tesisi baca emisyonu Bakanlık merkezinden online olarak izlenmezken 2011 Yılından itibaren yapılan çalışmalar neticesinde 2015 Yılı sonuna kadar 281 tesise ait 621 baca online olarak izlenecektir.

Bugün ülkemizde bacalarında Çevre Mevzuatı gereği Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) bulundurma zorunluluğu olan kirletici vasfı yüksek sanayi tesisler online olarak izlenmektedir. 

TÜRKİYE’NİN GURURU: ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI

Çevre Referans Laboratuvarı Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Sediment, Atık Yağ, İzolasyon Sıvılar, Kömür ve Fuel-Oil kapsamlarında 200’den fazla parametrenin analizlerinin yapıldığı, çevre alanında kamuya ait tek referans laboratuvardır.

Bünyesinde Dioksin-Furan Analizleri Laboratuvarının kurulması ile Çevre Referans Laboratuvarı ülkemizin en iyisi, dünyanın ise en iyi 5 laboratuvarından biri olmuştur. 

ÇEVRE LABORATUVARLARI YETKİLENDİRİLİYOR VE DENETLENİYOR

Çevre mevzuatı kapsamında çalışan özel ve kamu laboratuvarlarına 2004 yılından bu yana Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilmektedir. 2015 yılı itibari ile Çevre Mevzuatı çerçevesinde farklı kapsamlarda faaliyet gösteren yetkilendirilmiş 157 laboratuvar bulunmaktadır. Yetkili laboratuvarlar her yıl planlı ve ani olarak denetlenmektedir.