İlaç sektörü için strateji belgesi hazır

İlaç sektörü için strateji belgesi hazır

İLAÇ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİ BELGESİ HAZIR

• Yüksek Planlama Kurulu’na sunduğumuz İlaç Sektörü Strateji Belgesini kısa süre içinde uygulamaya başlayacağız.

• Belgede yer alan eylemlerle, en fazla dış ticaret açığı verdiğimiz bu sektörde de Ar-Ge ve yatırımların önünü açacağız.

• Türkiye’yi önümüzdeki dönemde ilaç araştırmalarında bir bölgesel merkez haline getireceğiz.