İnternet Hizmetleri

İnternet Hizmetleri

Teşkilatımızca verilen hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı, pratik ve etkin şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla bazı hizmetlerin internet yoluyla sunumu başlatılmıştır. EGM’ nin oluşturduğu en büyük katma değerlerden birincisi şüphesiz Polis Bilişim Ağı “Pol-Net” olmuştur.

UYAP PROJESİ

Kişiye ait aranma bilgileri, yakalama kaldırma bilgileri, derdest ve bitmiş ceza mahkemesi dosya bilgileri, sonlanmış savcılık dosya bilgileri, feri ve tedbir ceza kararları, ceza infaz kurumunda olup olmadığı bilgisi hızlı ve anlık olarak sorgulanabilmekte, suç ve suçlu ile mücadelede etkinlik artırılmaktadır.

İŞ SÜREKLİLİĞİ MERKEZİ PROJESİ

Nüfus verilerinin doğal afet ve olağanüstü durumlara karşın korunmasının yanında, Ankara ve Konya olmak üzere her iki merkezin eş zamanlı olarak hizmet verebilmesi, bir merkezin çalışamaz hale gelmesi durumunda kesinti yaşamadan diğer sistem üzerinden hizmet vermeye devam etmesi amaçlanmıştır.

Her iki merkezin eş zamanlı çalışması iş yoğunluğunu iki merkez arasında paylaştırmış ve vatandaşa daha verimli hizmet verilmesini sağlamıştır. Ayrıca bir sistemde sorun meydana gelmesi ya da bakım ihtiyacı olması durumunda, bağlı sistemlerin çalışması durdurulmadan gerçekleştirilebildiği için MERNİS, KPS, AKS, MAKS, Vatandaşlık Sistemi ve e-Vatandaşlık Sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi sağlanmıştır. Bu sayede başta KPS olmak üzere bu sistemlerle entegre çalışan diğer sistemlerde de entegrasyondan kaynaklı kesintilerin oluşmasının önüne geçilmiştir.

Aralarında 300 km. mesafe bulunan iki veri merkezinin, her ikisinden de eş zamanlı ve yük dağılımlı olarak hizmet verilmesi ve anlık olarak her iki veri merkezindeki verilerin eşit olmasının sağlanması açısından değerlendirildiğinde, yapılan araştırmalar kapsamında İş Sürekliliği Merkezinin dünya çapında başka bir örneği olmadığı görülmektedir.