İstinaf Mahkemeleri geliyor

İstinaf Mahkemeleri geliyor

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuki denetimi için Yeni bir başvuru yolu getirdik. İstinaf mahkmeleri geliyor.

• İstinaf yargılaması yapacak bölge mahkemelerine ilişkin çalışmalarda da son aşamaya gelindi ve mahkemelerin 2015 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflendi. Mahkemeler faaliyete geçtiğinde, hukuk davalarının % 89’u, ceza davalarının % 91’i ve idari davaların ise % 81’i istinafta kesinleşecek. İstinaf bir yandan yargılamanın hızlanmasını sağlarken, diğer yandan da Yargıtay ve Danıştay’ın gerçek anlamda bir içtihat mahkemesi olmasını da sağlayacaktır.

Makul sürede yargılama için yargıda zaman yönetimi çalışmasını başlattık.

• Zaman yönetimi çalışması kapsamında GEREK ÜLKE GENELİNDE GEREKSE MAHKEME DÜZEYİNDE İDEAL YARGILAMA SÜRELERİNİ BELİRLİYORUZ.
• MAHKEMELER ARTIK İDEAL YARGILAMA SÜRELERİNİ KAMUOYUNA DUYURACAK VE HER BİR DAVA İÇİN TARAFLARA BİLDİRECEKLER.
• İdeal yargılama süresini aşan dosyalar için özel takip sistemi kuruluyor. ARTIK GECİKEN DOSYALARA ÖZGÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK.
• Halen pilot mahkemelerde uygulanan sistem önümüzdeki süreçte ülke geneline yaygınlaştırılacak.