İstinaf Mahkemeleri geliyor

İstinaf Mahkemeleri geliyor

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuki denetimi için yeni bir başvuru yolu getirdik. İstinaf yargılaması yapacak bölge mahkemelerine ilişkin çalışmalarda da son aşamaya gelindi ve mahkemelerin 2015 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflendi. Mahkemeler faaliyete geçtiğinde, hukuk davalarının % 89’u, ceza davalarının % 91’i ve idari davaların ise % 81’i istinafta kesinleşecek.