Kadın-Erkek eşitliğinde gelişme sağlandı

Kadın-Erkek eşitliğinde gelişme sağlandı

Anayasanın 10. maddesinde 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle kadın-erkek eşitliği ilkesi güçlendirilmiştir. 2004 yılında anayasanın 10. maddesine; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” fıkrası eklenmiş olup, 2010 yılında yapılan son değişiklik ile “Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” ibaresi de eklenerek söz konusu madde pozitif ayrımcılık hususunu da içinde barındıran bir yapıya kavuşturuldu.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 24 Mart 2009 tarihinde kuruldu.

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu 2010/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile kadınlara yeni istihdam imkânlarının sağlanması bakımından erkeklere nazaran pozitif ayrımcılık yapılarak sigorta primlerinin işveren payının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hususları düzenlendi.

Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle bazı ürünleri işyeri açmaksızın satanlara gelir vergisi muafiyeti getirildi.