Kalkınma Yardımları ve İnsanı Yardımlar

Kalkınma Yardımları ve İnsanı Yardımlar

Türkiye’nin küresel meselelere karşı vicdani duruşunun bir diğer yansıması artan kalkınma yardımlarımız ve insani yardımlarımızdır. Türkiye’nin insani yardımları son yıllarda çeşitlenmiş ve kayda değer şekilde artmıştır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında resmi kalkınma yardımlarını en hızlı arttıran ülke sıfatını kazanarak 3,3 Milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır. 2014 yılına ait Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre ülkemiz, gerçekleştirdiği 1,6 Milyar ABD Doları tutarındaki resmi insani yardımla 2013 yılın- da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından, dünyanın 3. büyük donör ülkesi olmuş- tur. Türkiye, insani yardımların milli gelire oranına bakıldığında aslında en büyük donör haline gelmiştir.

Türkiye’nin insani yardımları hem ikili düzeyde hem çeşitli uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, başlıca donör ülkeleri biraraya getiren BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Donör Destek Grubu’na Temmuz 2014’te üye olmuştur.

Tarihte ilk kez düzenlenecek ve 2016 Mayıs ayında İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Dünya İnsani Zirvesi’nin uluslararası insani hukuk, insani müdahale ve yardımlar gibi alanlarda geleceğin gündemini şekillendirmesi, ayrıca bu alanlarda uluslararası hukuku ve uygula- mayı güçlendirici normları geliştirmesi hedeflenmektedir.

Suriye’deki şiddetten kaçarak ülkemize sığınan 1,7 Milyonu aşkın Suriyeli’den, ülkelerindeki terör saldırılarından kaçan 200 bin Iraklı’ya ve Afrika boynuzunun kalbi niteliğindeki Soma- li’ye kadar Türkiye’nin uyguladığı insani diplomasi tüm uluslararası toplumun dikkatini çekmek- tedir.