Kırsal kalkınma destekleri

Kırsal kalkınma destekleri

Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayan %50 hibe destekli Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006 yılında başladı.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile ilgili ekonomik yatırımlar ile Makine-Ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama yatırımları desteklenmektedir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİYLE;
3.8 Milyar TL’lik yatırım yapıldı,
5.450 tarımsal sanayi tesisi bitti,
46 bin kişiye istihdam sağlandı.
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 2006-2014 yılları arasında toplam 2,2 Milyar TL hibe desteği verildi.

2015 yıl sonuna kadar devam edecek destekler ile toplamda; 700 Milyon TL hibe ödemesi yapılarak ilave 30.000 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile, IPARD kapsamında yer almayan 39 ilde KKYDP tarafından yatırım konuları desteklenecektir.
2015 yıl sonuna kadar devam edecek destekler ile toplamda; 700 Milyon TL hibe ödemesi yapılarak ilave 30.000 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir.