Kıyı alanı planları

Kıyı alanı planları

2016 YILI SONUNA KADAR ÜLKEMİZİN BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANI PLANLARI TAMAMLANACAK

Ülkemiz kıyılarının yaklaşık %20 sinin (İskenderun Körfezi, İzmit Körfezi, Samsun, Antalya,) “Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması” tamamlanmıştır.