Marka başvurularında Avrupa birincisiyiz

Marka başvurularında Avrupa birincisiyiz

Türkiye, 2011 ve 2012 yıllarında, Avrupa’da en çok marka başvurusu yapılan ülke oldu.

2014 yılında marka başvuru sayıları 2002 yılına göre 2 kat, marka tescil sayıları 3 kat

2002-2014 döneminde yerli patent başvuru sayısı 10 kat, yerli patent tescil sayısı 16 kat

2014 yılında toplam tescilli coğrafi işaret sayısı 2002 yılına göre 3 kat artmıştır.

HEDEF KÜRESEL MARKALAR

2023 yılına kadar, dünya çapında tanınan en az 10 küresel marka oluşturacağız.

PATENT DURUMU

Günümüz dünyasında bir ülkenin rekabet gücünü ve toplumsal refahını belirleyen en önemli etkenlerden biri de; o ülkede yapılan Bilim ve Teknoloji çalışmalarının ticari bir ürün veya üretim yöntemine dönüşerek patentle sonuçlanmasıdır. Firmalar tarafından bu güne kadar başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı 540 adettir.

SONUÇ OLARAK

• İlan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 52’ye,
• Faaliyette geçen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 37’ye,
• Firma sayısı 2.247’ye,
• İstihdam edilen personel sayısı 19.786’ya, (16.275 Ar-Ge, 3.514 Destek Personeli)
• Biten proje sayısı 10.835’e,
• Üzerinde çalışılan proje sayısı 5.768’e,
• İhracat 897 Milyar Dolar’a,
• Yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı 71’e, bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 683 Milyon ABD Dolarına,
• Başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı 540’a ulaştı.