Mevcut Stratejik İlişkilerimiz

Mevcut Stratejik İlişkilerimiz

Dış politikamızı mevcut stratejik ilişkilerimize yeni boyutlar ekleyerek geliştirmekteyiz. Türkiye, stratejik bir tercih olarak belirlediği AB’ye üyelik yolunda katılım müzakerelerini başarıyla sonuçlandırmak için gayretlerini sürdürmektedir. Ülkemizde kararlılıkla yapmakta olduğumuz reformlar bu süreci destekler niteliktedir.