Millet iradesinin önündeki engeller temizlendi

Millet iradesinin önündeki engeller temizlendi

Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesini öngören Anayasa hükmünü kaldırarak MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ TEMİZLEDİK.

Gelişmiş demokrasi için,
Daha fazla siyasi partinin Devlet yardımı alması için siyasi partilere devlet yardımının kapsamını genişlettik.

Eksiksiz demokrasi için,
• Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verdik.
• Askeri Yargıtay’ın ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin askeri hizmetin gereklerine göre değil de hukuk devletinin gereklerine göre görev yapmasını anayasal kural haline getirdik.