Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürdük

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürdük

TÜRKİYE GENELİNDE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI ARTAN NÜFUSA RAĞMEN DÜŞÜRÜYORUZ

• 2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik ortaöğretimde 15’tir.

• 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18, ortaokulda 17, ortaöğretimde 14, genel ortaöğretimde 14, mesleki ve teknik ortaöğretimde 14’tür.