Sağlık harcamalarının dağılımı

Sağlık harcamalarının dağılımı

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli hizmetlerinden biri olan sağlık hizmetleri çerçevesinde 2002- 2015 döneminde sağlık harcamalarını 6 kattan fazla arttırdık.