Sağlık karneleri tarihe karıştı

Sağlık karneleri tarihe karıştı

Sigortalılar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için yalnızca bir defa Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerine müracaat etmek suretiyle aktivasyon işlemi yapılarak sağlık karnesi yerine kimlik belgeleri ile sağlık kuruluşlarında tedavi imkânı sağlanmıştır.