Sağlık yardımının kapsamı genişletildi

Sağlık yardımının kapsamı genişletildi

01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu ile yeni yapılan düzenleme ile yurt dışında bulunan sigortalılar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık yardımı hakkına kavuşmuş oldu.