Sağlıkta çalışan sayısını artırdık

Sağlıkta çalışan sayısını artırdık

Sağlıkta Çalışan Sayısını yüzde 128 Artırdık. 2002'de 177.780 olan sayı, 2014'te 404.508'e yükseldi.

Sağlık personelinin ülke genelinde dengeli dağılımını sağladık. Personel istihdam ve nakillerine şeffaflık ve hakkaniyet getirdik.