Sanatla uğraşan ev hanımları da SGK’lı

Sanatla uğraşan ev hanımları da SGK’lı

Küçük el sanatları ile uğraşan kadınlar gibi grupların sisteme dâhil edilmesine yönelik olarak, sigortalılık için prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim miktarlarının 15 yıla yayılacak şekilde kademeli olarak artırılması öngörülerek, daha fazla kişinin sisteme dâhil edilmesi öngörülmüş ve bunların genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları da sağlanarak sigorta kapsamına girmeleri özendirilmiştir.