Saydamlığı sağladık

Saydamlığı sağladık

Vatandaşların bilgi edinme hakkını anayasal teminata kavuşturduk.