Sendika özgürlüğünü genişlettik

Sendika özgürlüğünü genişlettik

Anayasamızdaki aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz hükmünü kaldırarak SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GELİŞTİRDİK.

Kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı getirerek KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL HAKLARINI geliştirdik.